rss
email
twitter
facebook

Thursday, April 15, 2010

[44] Chocolate + Caramel

Flavor: Chocolate + Caramel
Type: Double-Layered
Price: RM 1.60 per unit
Description: A mix-layer of chocolate and caramel dadih. Chocolate flavor at the top and caramel flavor at the bottom half.

Perisa: Coklat + Caramel
Jenis: Dwi-Lapis
Harga: RM 1.60 seunit
Huraian: Campuran lapisan dadih perisa coklat dan caramel. Lapisan perisa coklat di atas dan perisa caramel di lapisan bawah.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails